ambulantní nestátní zdravotnické zařízení

Informace pro učitele GBN

25.08.2009 15:28

 

Vážení kolegové,

v těchto dnech dochází k dokončování prací na rozvodech v budově gymnázia. Předpokládané spuštění nových rozvodů je nejpozději v pondělí 31.8.2009. K mailům je přístup ze školního webu s heslem na nástěnce ve sborovně. Heslo do pošty a zároveň do školního servru (minimálně 6 znaků kombinace písmen a číslic) si změňte u paní Vackové (mail vackova_lucie@gbn.cz ). Velikost mailové schránky je cca 7 GB, po jejím přeplnění se příchozí maily začnou vracet odesílateli. Školní mail  https://mail.gbn.cz

Došlo ke zpoždění v dodávce serveru, místo očekávaného termínu v polovině července byl dodán až toto pondělí, zatím je funkční původní file server. Instalace sw proběhne do 14 dnů. Ke školnímu serveru pro ukládání na disk H se hlásíte svým uživatelským jménem a novým heslem (stejné jako u pošty), každý učitel má k dispozici 2 GB, každý student má k dispozici cca 100MB. Kontrola velikosti a eventuelní odmazání probíhá večer. Pro čtení pošty nemusíte být zalogováni ve školní síti, stačí jen připojení k internetu kdekoliv na světě. Přístup k poště je pomocí webovského rozhraní nebo pomocí poštovního klienta, například Mozilla Thunderbird (nastavení je popsáno níže). Od července 2009 máme maily a webovskou prezentaci uložené u společnosti Google mimo školu. Data učitelů uložená na disku H překopírujeme na nový server po jeho spuštění.

Každý student školy má adresu tvaru prijmení_jmeno@gbn.cz bez výjimek. V případě shodného jména a příjmení dojde k doplnění číslice na konec.

Přístup ke školní evidenci je stejný jako minulý školní rok.

RNDr.Jan Kolouch

Tyto informace v aktuálním znění najdete na https://www.alimed.cz/gbn/ 


 

 

nastavení poštovních klientů:

Mozilla Thunderbird

Outlook Express