ambulantní nestátní zdravotnické zařízení

Informace pro učitele i studenty

04.09.2009 08:31

    První přihlášení do počítačové sítě ve škole po prázdninách provedete prijmeni_jmeno a heslem je vaše rodné číslo (10 míst bez lomítka). První ročníky a prima mají pouze prvních 6 čísel před lomítkem. Změnu hesla si provedete na adrese https://admin.gbn.cz/ -odkaz funguje pouze v síti gymnázia.

    Bezdrátová síť v budově gymnázia SSID: GBN je ve zkušebním provozu. Studentům bude umožněn přístup po ukončení tohoto provozu pomocí zaregistrování MAC adres jejich zařízení. Pošta i web jsou přemístěny na servery společnosti Google, heslo do pošty je stejné jako do školní sítě.

RNDr. Jan Kolouch