ambulantní nestátní zdravotnické zařízení

Připojení do Wifi sítě v GBN pro studenty a učitele

05.10.2009 14:55

Od dnešního dne se mohou studenti a učitelé hlásit do Wifi sítě GBN (SSID GBN). Podmínkou je zaslání MAC adresy jejich bezdrátového zařízení na mail vackova_lucie@gbn.cz . Síť je dostupná pouze studentům a učitelům školy. Po zadání MAC adresy do systému se uživatel zaloguje svým běžným heslem do školní sítě s minimální délkou 8 znaků. Máte-li heslo kratší, nejdřív si ho změňte.

 

Postup získání MAC adresy z počítače:

Start - spustit - cmd Enter

ipconfig /all a okopírovat MAC adresu bezdrátové síťové karty do mailu.

Jan Kolouch

Postup u mobilního telefonu Nokia s WiFi připojením:

kód který musíte napsat v pohotovostním režimu : *#62209526#

 (na netu našel Jan Král)