ambulantní nestátní zdravotnické zařízení

Informace o nás

Poskytujeme ambulantní služby v oboru alergologie a klinické imunologie, interny, lipidové poradny a revmatologie. 

Jsme nestátní zdravotnické zařízení vzniklé 1.9.1992

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.